Chuyên mục Khuyến mãi giới thiệu những chương trình ưu đãi, tặng quà cho khách hàng và các sản phẩm đang được áp dụng mức giá rẻ hơn giá bán lẻ công bố trước đó.