Chuyên mục Sống Lành đem đến những bài viết ghi nhận những quan niệm tâm linh, hành vi tính ngưỡng hướng thiện, mang tính nhân văn nên nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng… Đồng thời phản ánh những thói quen, nhận thức tín ngưỡng chưa phù hợp, cần có sự chuyển hóa để góp phần làm đời sống an lành hơn. Ngoài ra, mục Sống Lành còn có những bài hướng dẫn cách ăn – uống – hít thở an toàn để cả thân tâm đều khỏe mạnh, an lạc.